След констелация.

 

Има отговори и разрешаване на проблеми до 7 дни, но има и такива, които изискват месеци. С констелацията се задвижват процеси, които са на много дълбоко и несъзнавано ниво.

 

След констелацията може да се чувствате различно от обичайното ви състояние, да имате сънища свързани с проблема или вашето поведение.

 

Ако състоянията са негативни, нетипични за вас, си спомнете облекчението, което изпитахте след констелацията, а също и вашите предци, с които винаги сте свързани и можете да получите сила от тях.

 

Ако пък състоянията са позитивни и вие се чувствате оптимистичен и с яснота за своето поведение и действия, запомнете това състояние и това, че то винаги съществува във вас, при всяка ситуация и във всеки един момент и никой не може да ви го отнеме, освен ако вие не решите да го замените с някакво друго състояние.

 

Процесите, които се задвижват във вас са процеси на откриване на реалността такава каквато е и нейното приемане, разбиране на свързаността с предците ни и формиране на почит и уважение към  тях и техните съдби и изпълване с респект към това, което ни се случва. Това е процес на разширяване и израстване  в собствения ни потенциал, с който сме родени.

 

Когато не си натоварен с товарите и съдбите на други членове от  фамилната си система, тогава ти си способен „Да заживееш собствения си живот свободно“.