Форми на работа.

 

АТЕЛИЕТА.

 

Ателиетата се провеждат в един или два дни, в които всеки който желае може да постави свой проблем или да участва само като представител по време на работата по проблем поставен от някой друг.

 

За участник, който ще асистира само като представител ателието е безплатно.

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ СЕСИИ.

В индивидуалната сесия клиента е само с констелатора и поставя проблема си само пред него.