За метода.

 

Фамилните констелации са терапевтичен метод, който ни позволява да достигнем до ресурсите си, които в проблемна ситуация са недостъпни за нас и да реализираме възможностите, предоставени от живота с яснота и любов. Винаги, когато сме в дилема, неведение, колебание или безизходица, този метод може да ни припомни кои сме ние, от къде идваме и къде искаме да отидем.

 

Всеки от нас има собствено място във фамилната си система и всички членове на тази система присъстват енергийно в нея, независимо от това дали са починали или ние не сме чували за тях. Всички сме свързани един с друг и когато някой от системата извършва нещо, или го е извършил, няма значение в кой край на системата  с намира, то рефлектира върху останалите.

 

Когато е нарушен реда на системата и законите, според  които тя функционира се получава дисбаланс, който за да се преодолее системата напомня за тях, като ги проявява в някой от новото поколение. Всичко това става по абсолютно несъзнаван начин, но е причина за тежки заболявания, психически проблеми, непреодолими трудности и неуспехи, нещастни случаи.

Фамилните констелации са метод, който дава възможност да се видят, изследват и коригират тези влияния. Чрез фигури или хора от групата се подрежда фамилната система  на човека поставил своя проблем. Стават видими причините за проблема - нарушен ред и закони на системата и влияния на друг член от нея върху вас,който може да е починал или вие да не познавате.

 

Коригират се тези нарушения и влияния по определени начини на работа,подрежда се системата по начина, по който трябва да е подредена, когато няма нарушения, за да може любовта между членовете на системата да тече свободно и безпрепятствено.И всъщност от този момент настъпва релаксация в човека на когото се прави констелация и започва лекуването на поставения от него проблем.

 

Много важно е да се отбележи, че хората от групата, избрани за представители от някого за неговата констелация, по някакъв начин имат същото затруднение, дори може да не са се досещали за това и те също получават облекчение по отношение на него.

 

Много често ни съпътстват трудности, несполуки, заболявания, които често не са резултат от нашите действия, а по-скоро са свързани с влиянието на други членове от нашата родова система и са резултат от това, което те са извършили, не довършили или пренебрегнали.

Тези влияния са обект на изследване от Фамилните констелации. Те правят видими тези влияния, което е пътя да се освободим от тях и да заживеем своя живот, в който да взимаме свои решения, да имаме свои собствени грешки и успехи.