Преди констелация.

 

Въпросите, по които е необходимо да помислите и да разговаряте със свои близки, ако не знаете отговорите, преди констелацията, в ателие или на лична сесия:

 • Всички братя и сестри на клиента.
 • Заварени и доведени братя и сестри и осиновени деца.
 • Собствени деца на клиент.
 • Баща и майка включително и приемни родители.
 • Лели и чичовци.
 • Бабите и дядовците по майчина и бащина линия.
 • Професии и социално положение.
 • Дати на раждане и смърт.
 • Дати на разводи и раздели.
 • Значими събития - войни, изселничество, заточения, политически ситуации.
 • Пребиваване в затвор или в психиатрична клиника на някой от членовете.
 • Предишни партньори на родителите.
 • Предишни партньори на бабите и дядовците.
 • Родителите били ли са принудени да сключат  брак  само поради бременност.
 • Бабите и дядовците били ли са принудени да сключат брак само поради бременност.
 • Мъртво родени деца и аборти.
 • Болести ,включително и наследствени.
 • Тежки нещастни случаи.
 • Убийства, суицидни случаи и насилствена смърт.
 • Членове на системата , които са починали млади или са били изоставени или дадени за отглеждане на други хора.
 • Всички форми на трудни житейски ситуации-инвалидност, депресия, зависимост към психо-активни вещества.
 • Семейни тайни.
 • Сексуални злоупотреби.
 • Религиозна и етническа принадлежност.
 • Провали и успехи във финансов план.
 • Низвергване и изключване от фамилната система (черната овца на рода).
 • Светците във фамилната система.
 • Значими скандали.
 • Случаи на загадъчна смърт или смърт ,за която не се говори.

Има въпроси, на които може и да не откриете отговора, но трябва да си спомните за това или да попитате други членове от фамилната система дали те си спомнят.