Фамилни констелации „Да заживееш свободно собствения си живот“.

 

Много често ни съпътстват трудности, несполуки, заболявания, които често не са резултат от нашите действия, а по-скоро са свързани с влиянието на други членове от нашата родова система и са резултат от това, което те са извършили, не довършили или пренебрегнали.

Тези влияния са обект на изследване от Фамилните констелации. Те правят видими тези влияния, което е пътя да се освободим от тях и да заживеем своя живот, в който да взимаме свои решения, да имаме свои собствени грешки и успехи.

 

Фамилните констелации разглеждат въпроси от всякакво естество:

 • Проблеми във взаимоoтношения родители деца.
 • Проблеми в партньорските отношения или липса на такива.
 • Здравословни проблеми.
 • Емоционални проблеми.
 • Зависимости.
 • Професионални затруднения-взаимоотношения,реализация.
 • Несполуки и нещастни случаи.

Какво получаваме от Семейните констелации:

 • Чувстваме себе си на мястото си.
 • Имаме повече доверие в себе си и в това, което правиме.
 • Имаме яснота за това което искаме и посоката ни на действие.
 • Имаме импулс и енергия за действие.
 • Свързани сме със себе си и знаеме какво искаме.
 • Вземаме решения и поемаме отговорността за тях.